Analiza składu ciała BIA w gabinecie

Istnieje kilka metod do pomiaru składu ciała, między innymi densytometria (wykorzystywana praktycznie do celów badawczych), badanie całkowitej wody w ustroju (TBW- total body water) na podstawie którego możemy obliczyć inne parametry naszego ciała, stosuje się również pomiary antropometryczne (grubość fałdów skóry które odzwierciedlają ilość tkanki tłuszczowej w wybranych miejscach ciała). Jednakże obecnie najczęściej stosowaną metodą do oceny składu ciała jest metoda oparta na przewodnictwie elektrycznym. Do określenia składu ciała (u osób zdrowych) za pomocą tego typu pomiaru wykorzystuje się metody jak całkowite przewodnictwo elektryczne organizmu (TOBEC) oraz impedancję organizmu (BI).

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat metoda impedancji jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod do oceny składu ciała, uznano ją za jedną z najbardziej niezawodnych oraz nieinwazyjnych badań. Jest to stosunkowo dostępna metoda pomiaru, która w coraz większym stopniu znajduje zastosowanie w praktyce klinicznej.

W LentaMedica do oceny składu ciała pacjentów wykorzystywany jest certyfikowany sprzęt medyczny firmy TANITA – Wielocząsteczkowy Segmentowy Analizator MC-780MA z funkcja impedancji bioelektrycznej (BIA).

Analizator ten zawiera 8 elektrod są one wbudowane w platformę pomiarową (4 elektrody) jak również znajdują się w uchwytach (po 2 na każdy uchwyt).

Podczas pomiaru, który trwa kilka sekund przez nasze ciało przepływa nie wyczuwalny dla osoby badanej niski impuls elektryczny. Analiza tym urządzeniem pozwala na pozyskanie kluczowych parametrów do oceny stanu odżywienia takich jak:

 • masa ciała,
 • masa mięśni,
 • zawartość tkanki tłuszczowej (%),
 • masa tkanki tłuszczowej,
 • rozłożenie tkanki tłuszczowej (analiza segmentowa),
 • balans ciała,
 • indeks masy ciała (BMI),
 • zawartość wody w organizmie (kg/%) (ECW i ICW),
 • masa kości,
 • wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej,
 • wiek metaboliczny,
 • wskaźnik budowy ciała – physique rating (proporcje tkanki tłuszczowej do tkanki mięśniowej).

FAQ

Badanie Analizatorem Tanita BIA

Przeciwskazania do badania

 • Osoby z elektronicznymi implantami takimi jak rozrusznik serca
 • Kobiety ciężarne

Przed badaniem BIA

 • Badanie powinno być przeprowadzone minimum 3 godziny po jedzeniu
 • 12 godzin przed badaniem:
 • nie pić alkoholu,
 • nie wykonywać intensywnych ćwiczeń fizycznych,
 • nie korzystać z sauny

 

Przed pierwszą wizytą

Na pierwszą wizytę proszę zabrać ze sobą wypełnioną ankietę żywieniową (zawiera ona 3 dniowy dzienniczek żywieniowy), dodatkowo, jeżeli posiada Pan/Pani aktualne badania: morfologii krwi, poziom glukozy i/lub profil lipidowy.